Καλωσορίσατε στη νέα ιστοσελίδα!

Καλωσορίσατε στη νέα ιστοσελίδα του κοινού ελληνογαλλικού μεταπτυχιακού «Χωρικές Δυναμικές και Χωροταξία της Υπαίθρου» με διακριτικό τίτλο DYNTAR. Παράλληλα, στη νέα ιστοσελίδα διατίθενται πληροφορίες για το έργο και τη δράση του Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου που από το 1996 αποτελεί ερευνητική μονάδα του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ).