19/3/2014: Το Γαλλικό Μεταπτυχιακό DYNTAR στο Βόλο

 Το DYNTAR υποδέχθηκε 3 καθηγητές και 19 φοιτητές του συνεργαζόμενου γαλλικού μεταπτυχιακού (Dynamique territoriale et aménagement rural - Institut d'Auvergne du développement des territoires - Clermont-Ferrand) από 19/3 έως 24/3/2014.

Στο συγκεκριμένο διάστημα παρουσιάστηκαν ερευνητικά και εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα τόσο από τους φοιτητές όσο και από τους καθηγητές. 

Παράλληλα αναφέρθηκαν οι νέοι άξονες κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων