Πρακτική Γάλλων Φοιτητών Τοπογράφων

Γάλλοι Φοιτητές από το Τμήμα Τοπογραφίας l' École Supérieure des Géomètres et Topographes (ESGT) του Πανεπιστημίου Maine στο Mans της Γαλλίας, ήρθαν για πρακτική άσκηση 2 μηνών στο Βόλο (22/6 – 22/8/2014)

Την επίβλεψη της πρακτικής είχε το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου.

Κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης υλοποίησαν :

α) Τοπογραφική αποτύπωση της Γεωπονικής Σχολής στο Φυτόκο.

β) Τοπογραφική αποτύπωση τμήματος του γηπέδου της Πολυτεχνικής Σχολής στο Πεδίο του Άρεως

γ) Τοπογραφική αποτύπωση αρχαιολογικής θέσης στο Πετρωτό Τρικάλων σε συνεργασία με την την  ΛΔ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα στην Καρδίτσα.

Οι φοιτητές επίσης ενημερώθηκαν από τους ερευνητές του ΕΑΧ για τις τοπογραφικές δυνατότητες του UAV (μη επανδρωμένο πτητικό μέσο) που διαθέτει το εργαστήριο.

Κατά την αποχώρησή τους δήλωσαν την πρόθεση μόνιμης συνεργασίας μεταξύ των δύο Τμημάτων μέσα από προγράμματα όπως το ERASMUS+