Τεχνολογία αιχμής στις Αεροφωτογραφήσεις

Τεχνολογία Αιχμής (UAV) από το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου για την αποτύπωση και παρακολούθηση του χώρου. 

Το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου (ΕΑΧ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.), έχει ως αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τον εντοπισμό, ανάδειξη και ενεργοποίηση των πόρων των περιοχών της υπαίθρου, στο πλαίσιο της εδαφικής ανάπτυξης. Γι’ αυτό το λόγο έχει αναπτύξει προσαρμοσμένες μεθοδολογίες και ειδικά εργαλεία με χρήση υψηλής τεχνολογίας (τρισδιάστατα χωρικά μοντέλα, πλοήγηση, γεωραντάρ, Μη Επανδρωμένο Πτητικό Μέσο) για την υποστήριξη των συμμετοχικών διαδικασιών και την αξιοποίηση εδαφικών πόρων ιδιαίτερα στις περιοχές της Θεσσαλικής υπαίθρου. Το ερευνητικό προσωπικό του ΕΑΧ με διευθυντή το καθηγητή Δημήτριο Γούσιο, έχουν καταστήσει τα εργαλεία αυτά είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και αποτελούν εκπαιδευτικό αντικείμενο διεθνών σεμιναρίων που απευθύνονται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και στελέχη της ανάπτυξης.

Ειδικότερα για την παρακολούθηση και την αποτύπωση μικρών εκτάσεων, το ΕΑΧ προμηθεύτηκε ηλεκτρικό Μη Επανδρωμένο Πτητικό Μέσο ........................... (κατεβάστε όλο το άρθρο).

 

Ι. Φαρασλής

ΕΔΙΠ ΤΜΧΠΠΑ