Σεμινάρια στην Πολεμική Αεροπορία - Λάρισα

Στις εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας στη Λάρισα, την 18/10/2013, ο Ι. Φαρασλής συμμετείχε ως εξωτερικός εκπαιδευτής στη 2η/13 Ε.Σ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ με θέμα "Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης & Δορυφορικά Συστήματα".

Επίσης με τα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας συζητήθηκε η δυνατότητα συνεργασίας των μονάδων της αεροπορίας στη Λάρισα και του Τμήματος Χωροταξίας ιδαίτερα στον τομέα της φωτοερμηνείας και φωτογραμμετρίας.

Βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις για την σύνταξη και υπογραφή μνημονίου συνεργασίας.