Συνάντηση με κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς

Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013

συνάντηση με εκπροσώπους των υφιστάμενων και υπό σύσταση κτηνοτροφικών συνεταιρισμών της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Θέμα: «πιλοτικό πρόγραμμα επίλυσης προβλημάτων επάρκειας πρόβειου γάλακτος  και διασφάλιση των προδιαγραφών γαλακτοκομικών προϊόντων ΠΟΠ στη Θεσσαλία»

Τόπος: Παλαμάς Καρδίτσας