Συνάντηση για Τουρισμό - Πολιτισμό

Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013

Συνάντηση διαβούλευσης της Ομάδας Εργασίας για τον Τουρισμό-Πολιτισμό με τους εμπλεκόμενους φορείς της περιφέρειας Θεσσαλίας στο πλαίσιο της διαμόρφωσης Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης και αναπτυξιακού Σχεδιασμού (RIS3) για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 που διοργανώνει το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας Θεσσαλίας

Θέμα: «Ο  Πολιτιστικός Τομέας στη Θεσσαλία: Κατάσταση και Προοπτικές»

Τόπος: Βόλος