Αεροφωτογράφηση με Μη Επανδρωμένο Πτητικό Μέσο (UAV)

Το Εργαστήριο έχει στη διάθεσή του Μη Επανδρωμένο Πτητικό Μέσο (UAV) καθώς και κάμερες στο

Ορατό και στο Υπέρυθρο οι οποίες προσαρμόζονται στο UAV για αεροφωτογραφήσεις.

Σ'αυτό το πλαίσιο στις 1/9/2014 έγινε αεροφωτογράφηση σε έκταση 2 στρεμμάτων στην περιοχή Καρυές - Λάρισας. Η αεροφωτογράφηση υλοποιήθηκε με κάμερα στο υπέρυθρο για τον προσδιορισμό της έλλειψης υγρασίας στα φύλλα στην Καλλιέργεια Κενάφ. Παράλληλα δείγματοληψία εδάφους υλοποιήθηκε από γεωπόνο, υποψήφιο διδάκτορα, της Πολυτεχνικής Σχολής του Π.Θ.

Ι. Φαρασλής