ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Η χαρτογράφηση των καταστρεπτικών πλημμυρών που έλαβαν χώρα στις 18 Σεπτεμβρίου του 2020 υλοποιήθηκε από Πολυφασματικά δορυφορικά δεδομένα και εικόνες Radar της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA-European Space Agency).

Τα αποτελέσματα επεξεργασίας των δεδομένων αποτυπώνονται στους δύο επόμενους χάρτες:

Α) Στον πρώτο χάρτη αποτυπώνεται η πλημμυρισμένη έκταση, συνολικής έκτασης 155000 (κατά προσέγγιση), στις Π.Ε. Καρδίτσας & Τρικάλων όπως προέκυψε από τη χαρτογράφηση της πολυφασματικής εικόνας Sentinel-2 στις 20/09/2020.