Διδάσκοντες

 

 

ΓΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Καθηγητής)

Δρ.  Γεωγραφίας και Χωροταξίας

Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

- Ανάπτυξη και Διαχείριση Αγροτικού Χώρου, Ορεινές Περιοχές, Ύπαιθρος και Αστικότητα, Τοπική Ανάπτυξη και Μικρές πόλεις.

 

ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ (Καθηγητής)

Καθηγητής Χωρικού - Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και Γεωγραφίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

- Χωροταξικός σχεδιασμός και πολιτική, Διοικητική γεωγραφία και χωρική διακυβέρνηση, Περιβαλλοντικός σχεδιασμός, Ορεινές και νησιωτικές περιοχές και Αντιμετώπιση καταστροφών.

ΠΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Καθηγητής)

Καθηγητής Τηλεπισκόπησης και Στατιστικών Εφαρμογών

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τηλεπισκόπηση, Στατιστική και Επεξεργασία ψηφιακών εικόνων.

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ (Καθηγήτρια)

Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο την Ανάπτυξη και Προστασία Αγροτικού και Ορεινού Χώρου

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

- Αειφορική Ανάπτυξη Αγροτικών και Ορεινών Περιοχών, Αγροπεριβαλλοντική Πολιτική και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού.

ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Καθηγητής)

Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σπουδές

1982 - Πτυχίο  Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών, Κλάδος Γεωργικής Οικονομία
1984 - Απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών  D.E.A. (Γεωγραφίας - Χωροταξίας του Αγροτικού Χώρου) από το  Πανεπιστήμιο MOΝPELLIER ΙΙΙ.
1985 - Απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών "MASTER Θετικών Επιστημών " με ειδικότητα "Αγροτικές Πολιτικές και Διαχείριση των Μονάδων Αγροτικής Παραγωγής ", από το Ινστιτούτο Αγρονομικών Μεσογειακών Σπουδών του MONTPELLIER της Γαλλίας (I.A.M.M).
1987 - Απονομή διδακτορικού διπλώματος Αγροτικής Οικονομίας από το Πανεπιστήμιο MONTPELLIER ΙΙΙ.

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Αναπληρώτρια καθηγήτρια 

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Γεωγραφική προσέγγιση του αγροτικού χώρου και των σχέσεων πόλης- υπαίθρου: τοπικά παραγωγικά και αγροδιατροφικά συστήματα, πολυλειτουργικότητα και χωροκοινωνικές ανασυνθέσεις του υπαίθρου χώρου, διάσταση του φύλου στη γεωγραφική προσέγγιση της υπαίθρου. Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρωτοβουλίες για την περιφερειακή και την τοπική ανάπτυξη. Ευρωμεσογειακή συνεργασία.

ΝΤΥΚΕΛ ΜΑΡΙ - ΝΟΕΛ (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με αντικείμενο τις Στατιστικές και Οικονομετρικές Μεθόδους Χωρικής Ανάλυσης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Στατιστική και Οικονομετρική Ανάλυση Χωρικών Φαινόμενων, Σχεδιασμός και Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων και Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη.

ΡΟΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Αναπληρωτής Καθηγητής με αντικείμενο την «Επιχειρησιακή Έρευνα στη Γεωργία και την Ενέργεια»

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γ.Π.Α 

Σπουδές

1981-1986- Πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (νυν Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
1987-1988 - Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (D.E.S.S.) σε «Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και βιομηχανική ανάπτυξη», από το Institut d’Etude du Développement Economique et Social ,του Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne)
1988-1989 - Diplôme d’Etudes Approfondies (D.E.A.), UER de Philisophie: σε  «Τεχνολογική μεταβολή και κοινωνική ανάπτυξη», από το Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne)
1990-1991 - Master’s of Public Administration (MPA), Policy Analysis από το School of Public and Environmental Affairs (SPEA) του Indiana University
1995-2000 - Διδακτορικό στη Αγροτική Οικονομική, από το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, του  Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τίτλος διατριβής: Η παραγωγή βιομάζας για ενεργειακούς σκοπούς ως εναλλακτική χρήση της Ελληνικής γης: Οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις

ΦΑΡΑΣΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΔΙΠ, Ερευνητικό Προσωπικο)

Πρόσθετος Διδάσκων, Ερευνητικό Προσωπικό Εργαστηρίων

Περιβαλλοντολόγος

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

- Περιβαλλοντική Διαχείριση και Σχεδιασμός, Τηλεπισκόπηση, Επεξεργασία ψηφιακών εικόνων και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών. Τρισδιάστατες Διαδραστικές Αναπαραστάσεις στο Σχεδιασμό του Χώρου.

ΓΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (Ερευνητικό Προσωπικό Εργαστηρίου)

Ερευνητικό Προσωπικό Εργαστηρίων

Γεωπόνος, Γεωοικονομολόγος

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

- Ανάπτυξη και Διαχείριση Αγροτικού Χώρου, Τοπική Ανάπτυξη, Θεσμοί και πολιτικές χωρικού σχεδιασμού, Σχεδιασμός και Ανασχεδιασμός του Δημόσιου Υπαίθριου Χώρου της Πόλης και Αειφορική Ανάπτυξη Αγροτικών και Ορεινών Περιοχών.

 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΖΕΛΕΑΣ (Ερευνητικό Προσωπικό Εργαστηρίου)

Ερευνητικό Προσωπικό Εργαστηρίων

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακές σπουδές α) στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Νancy στη Γαλλία (C.R.A.I.) στον τομέα Εφαρμογών πληροφορικής στην Αρχιτεκτονική («Αρχιτεκτορολογία, Πληροφορική και τεχνητή νοημοσύνη» : Ψηφιακός χωρικός σχεδιασμός και προσομοίωση, Ανάπτυξη συστημάτων σχεδίασης και προσομοίωσης με Η/Υ) (1993) και β) στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Βοrdeaux στη Γαλλία στον τομέα ψηφιακού σχεδιασμού και προσομοίωσης αρχιτεκτονικού χώρου με Η/Υ (Greco-Eriac) (1997). Η διδακτορική του διατριβή αφορά στο θεματικό πεδίο του ψηφιακού σχεδιασμού και προσομοίωσης αρχιτεκτονικού χώρου («Ανάπτυξη προγράμματος βοήθειας στην Αρχιτεκτονική ακουστική προσομοίωση, προσαρμοσμένο σ’ένα σύστημα ψηφιακού χωρικού σχεδιασμού CAD») στο Πανεπιστήμιου του Bordeaux 1 στη Γαλλία (2002). Έχει παρακολουθήσει 8 επιστημονικά σεμινάρια που άπτονται θεμάτων εφαρμογών πληροφορικής σε ψηφιακό σχεδιασμό, προσομοίωση και παρουσίαση χώρου με Η/Υ, Ανάπτυξης πληροφορικής, Αρχιτεκτονικής, Τέχνης.

Έχει μεγάλη ερευνητική εμπειρία στα ακόλουθα θεματικά πεδία: Σχεδίαση, προσομοίωση, παρουσίαση αρχιτεκτονικού, αστικού, χωροταξικού περιβάλλοντος και αντικειμένων με Η/Υ. Ανάπτυξη προγραμματισμού και αυτοματοποίησης σχεδίασης χώρου σε περιβάλλον σχεδίασης CAD. Μεθοδολογίες διαδραστικής προσομοίωσης και οπτικοποίησης ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών του χώρου και αντικειμένων με ψηφιακή γεωγραφική αναφορά μέσω Η/Υ. Μεθοδολογίες σχεδίασης και πολυμεσικής παρουσίασης αστικής και χωροταξικής κλίμακας. Ανάπτυξη συστημάτων χωρικής μοντελοποίησης και προσομοίωσης. Σύγχρονα συστήματα ψηφιακής χωρικής προσομοίωσης χωροταξικής κλίμακας. Ψηφιακές πόλεις. Ψηφιακός σχεδιασμός και 3Δ μοντελοποίηση βασισμένη σε δορυφορικές εικόνες, Ανάπτυξη μοντέλων χαρτογραφικής απόδοσης του χώρου. Ακουστικός σχεδιασμός και προσομοίωση σε αρχιτεκτονικό αστικό και χωροταξικό επίπεδο. Εφαρμογές σχεδίασης προσομοίωσης, συσχετίσεις  και ανάπτυξη αντίστοιχου λογισμικού. Ανάπτυξη προγραμματισμού για δημιουργία 3Δ real-time πλοήγησης στο χώρο με υποστήριξη βάσεων δεδομένων. Οργάνωση και υλοποίηση E-learningprojects.

Έχει επαγγελματική εμπειρία 23 ετών σε Γαλλία, Βέλγιο, Ελλάδα και διδακτική εμπειρία 18 ετών σε Γαλλία, Ελλάδα εκ των οποίων 13 έτη σε Πανεπιστήμια στη Γαλλία και Ελλάδα (Ecole d’architecture et de Paysage de Bordeaux-France, Université de Bordeaux 1-France, Ecole d’architecture de Paris Val de Seine-France, Université de Paris VI-France, Α.Π.Θ., Π,Θ., ΤΕΙ Θεσσαλίας).

Έχει 26 επιστημονικές δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, και ερευνητικές εργασίες, 5 συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα σε Γαλλία και Ελλάδα, 6 επιστημονικές διαλέξεις σε Πανεπιστήμια. Είναι κριτής σε 2 διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Elsevier, USA), ενώ συμμετείχε ως πρόεδρος συνεδρίας σε επιστημονικό εθνικό συνέδριο (Δ.Π.Θ.). Έχει επιβλέψει ερευνητικές και διπλωματικές εργασίες φοιτητών (Α.Π.Θ.).

 

2011-2012 : Συμμετοχή ως επιστημονικός συνεργάτης στο ερευνητικό πρόγραμμα “Novagrimed” του Π.Θ. Δράση 1 : «Ψηφιακός σχεδιασμός, Χωροθέτηση και προσομοίωση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής θερμικής ενέργειας από βιομάζα».

2002-2004 : Συμμετοχή ως μετα-διδακτορικός ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραμμα “Ανάπτυξη εφαρμογών μοντελοποίησης και προσομοίωσης αρχιτεκτονικών συνθέσεων αιθουσών και Αρχιτεκτονικής τεχνολογίας με χρήση Η/Υ – phase 2”του ερευνητικού κέντρου GRECAU της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Bordeaux Γαλλίας.

1998-2002 : Συμμετοχή ως διδακτορικός ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραμμα “Ανάπτυξη εφαρμογών μοντελοποίησης και προσομοίωσης αρχιτεκτονικών συνθέσεων αιθουσών και Αρχιτεκτονικής τεχνολογίας με χρήση Η/Υ – phase 1”του ερευνητικού κέντρου GRECAU της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Bordeaux Γαλλίας.

1996-97 : Συμμετοχή ως μεταπτυχιακός ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραμμα “Μεθοδολογίες, τρόποι και διαδικασίες μοντελοποίησης και παρουσίασης αρχιτεκτονικών συνθέσεων αιθουσών με χρήση Η/Υ για μελλοντική ακουστική προσομοίωση”,  του ερευνητικού κέντρου GRECAU της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Bordeaux Γαλλίας.

1992-93 : Συμμετοχή ως μεταπτυχιακός ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραμμα «Αρχιτεκτονική μοντελοποίηση και φωτισμός του μουσείου του Λούβρου με χρήση Η/Υ» του ερευνητικό κέντρο CRAI της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Nancy, Γαλλίας.