Δίκτυα συνεργασίας

Εξωτερικές συνεργασίες

Το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου, στο πλαίσιο των μελετών και ερευνών που υλοποιεί, ανέπτυξε πλήθος συνεργασιών τόσο με δίκτυα εμπειρογνωμόνων, όσο και πλήθος φορέων και οργανισμών (του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) με σημαντική εμπειρία στην έρευνα, παροχή συμβουλών και εκπόνηση εξειδικευμένων επιστημονικών και τεχνικών μελετών.

Διεθνή Δίκτυα Συνεργασίας

1. RAFAC: Συγκριτικές μελέτες της οικογενειακής αγροτικής επιχείρησης και των συλλογικών φορέων της Μεσογείου υπό την αιγίδα του CIHEAM και την συνεργασία πανεπιστημιακών και ερευνητικών φορέων απ' όλη τη Μεσόγειο: 

α. ανάπτυξη αγροτικού χώρου

β. έγγειες δομές και πολιτικές.

2. GROUPE DE BRUGES: Ευρωπαϊκή επιστημονική ομάδα εργασίας για τις " Αγροτικές και Χωροταξικές πολιτικές στον αγροτικό χώρο". Υπεύθυνος Εdgar PISANI, πρώην Υπουργός Γεωργίας της Γαλλίας.

3. Tempus FORMDER: Πολυκεντρική και διεπιστημονική εκπαίδευση στην αγροτική ανάπτυξη

4. PLAN BLEU: Δίκτυο για μια Μεσογειακή Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη

5. UNESCO: Επιστημονικό δίκτυο για την ένταξη των ορεινών περιοχών στην Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά

Συνεργαζόμενοι φορείς (θεσμικές συνεργασίες)

1. INRA - Εθνικό Αγρονομικό Ινστιτούτο Έρευνας , Γαλλία

2. FPH - Ίδρυμα Charles Leopold Mayer για την Πρόοδο του Ανθρώπου, Παρίσι Γαλλία

3. Université de Nanterre X, Παρίσι Γαλλία

4. CIHEAM - Κέντρο Ανωτάτων Μεσογειακών Αγρονομικών Σπουδών, Γαλλία

5. IAMM - Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Έρευνας , Γαλλία

6. Université Pascal-Blaise, Clermont-Ferrand, Γαλλία