Φοιτητές

Το DYNTAR διασφαλίζει τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση - κατάρτιση όπως επίσης και την παιδαγωγική υποστήριξη των φοιτητών και νέων ερευνητών, ενώ συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα πάνω σε θέματα:

  • χωροταξίας και ανάπτυξης του αγροτικού χώρου (διάρθρωση δομών, ανθρωπογεωγραφική ανάλυση, κλπ.) με έμφαση στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως επίσης,
  • ανάλυσης παραγωγικών συστημάτων, δημογραφικών φαινομένων, οργάνωσης και λειτουργίας μικρών και μεσαίων πόλεων καθώς και των σχέσεων πόλης- υπάιθρου.