[1ο Εξ. - UV1] - Εδαφική προσέγγιση και χωροταξία της υπαίθρου

Στοιχεία

 

Κωδικός: UV1

Κατηγορία: υποχρεωτικό

Ενοτητα: Η δυναμική και η αναδιοργάνωση των χώρων

Εξάμηνο: 1ο

Διδάσκοντες:  Δημήτριος Γούσιος

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3

Διδακτικές Μονάδες: 6