[1ο Εξ. -UV5] - Εργαλεία γεωπληροφορικής χωρικής αναπαράστασης

Στοιχεία

 

Κωδικός: UV5

Κατηγορία: Υποχρεωτικό

Ενότητα: Μεθοδολογίες Εργαλεία και Τεχνικές

Εξάμηνο: 1ο

Διδάσκοντες: Φαρασλής Ιωάννης

Εβδομαδιαίες 'Ωρες Διδασκαλίας: 2

Διδακτικές Μονάδες: 7