[2ο Εξ. - UV7] - Συλλογική Εκπαιδευτική Μελέτη Περίπτωσης

Στοιχεία

 

Κωδικός: UV7

Κατηγορία: Υποχρεωτικό

Ενότητα: Μεθοδολογίες, Εργαλεία και Τεχνικές

Εξάμηνο: 2ο

Διδάσκοντες: Γούσιος Δ., Ανθοπούλου Θ., Γάκη Δ., Μαρδάκης Πρ., Φαρασλής Ι. Κουζελέας Στ.

Εβδομαδιαίες 'Ωρες Διδασκαλίας: 4

Διδακτικές Μονάδες: 10