[2ο Εξ. - UV8] -Πρακτική Άκηση, Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Η εκπόνηση και η υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας αποτελούν ένα ουσιώδες μέρος της εκπαίδευσης των φοιτητών για την απόκτηση του μεταπτυχιακού. Επομένως, έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία σε αυτό θέμα. Η διπλωματική εργασία προετοιμάζεται και συντάσσεται υπό την επίβλεψη ενός ή δύο καθηγητών του προγράμματος. 

Με την εργασία αυτή, ο φοιτητής καλείται να αποδείξει ότι έχει εκτεταμένες θεωρητικές γνώσεις, πρακτικές δεξιότητες, κριτική σκέψη, όπως επίσης αναλυτικές, συνθετικές κι ερευνητικές ικανότητες.

Επίσης, ο φοιτητής έχει την επιλογή να ασχοληθεί με θεωρητικά ή εφαρμοσμένα θέματα και μπορεί να πραγματοποιήσει τη διπλωματική του σε συνεργασία με κάποιον δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό που εργάζεται πάνω σε θέματα που άπτονται του DYNTAR.

Η εκπόνηση της διπλωματικής πραγματοποιείται στο χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο και πρέπει να υποβληθεί στη γραμματεία μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Οι φοιτητές παρουσιάζουν τις διπλωματικές τους προφορικά και δημοσίως στις αρχές Οκτωβρίου σε μία μικτή γαλλο-ελληνική επιτροπή. Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων ανακοινώνεται από τη γραμματεία του μεταπτυχιακού.

Οι φοιτητές που δεν ολοκληρώνουν τη διπλωματική τους μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία ή εκείνοι των οποίων η διπλωματική δεν έχει δεκτή ως τέτοια από την κριτική επιτροπή, έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τον Ιανουάριο ή αργότερα, τον Ιούνιο. Σε αυτήν την περίπτωση, οι φοιτητές εγγράφονται στο χειμερινό εξάμηνο και ως εκ τούτου, πρέπει να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η εγγραφή τους.