[1ο Εξ. - UV2] -Πολιτικές και Δημόσια εδαφική δράση

Στοιχεία

 

Κωδικός: UV2

Κατηγορία: Υποχρεωτικό

Ενότητα:Η Δυναμική και η Αναδιοργάνωση των Χώρων

Εξάμηνο: 1ο

Διδάσκοντες: Δημήτριος Γούσιος - Μαρδάκης Μάκης

Εβδομαδιαίες 'Ωρες Διδασκαλίας: 3

Διδακτικές Μονάδες: 4