[1ο Εξ. -UV4] - Εδαφικοί πόροι (ανθρώπινοι, πολιτιστικοί, αγροδιατροφικοί): εντοπισμός, ανάδειξη και αξιοποίηση

Στοιχεία

 

Κωδικός: UV4

Κατηγορία: Υποχρεωτικό

Ενότητα: Εδαφικοί πόροι (ανθρώπινοι, πολιτιστικοί, αγροδιατροφικοί): εντοπισμός, ανάδειξη και αξιοποίηση

Εξάμηνο: 1ο

Διδάσκοντες:  Ανθοπούλου Θεοδοσία

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3

Διδακτικές Μονάδες: 8