[2ο Εξ. - UV6] - Μέθοδοι και εργαλεία εντοπισμού και ανάδειξης του πόρου

Στοιχεία

 

Κωδικός: UV6

Κατηγορία: Υποχρεωτικό

Ενότητα: Μεθοδολογίες, Εργαλεία και Τεχνικές

Εξάμηνο: 2ο

Διδάσκοντες: Γούσιος Δ., Ανθοπούλου Θ., Γάκη Δ., Μαρδάκης Πρ., Φαρασλής Ι. Κουζελέας Στ.

Εβδομαδιαίες 'Ωρες Διδασκαλίας: 2

Διδακτικές Μονάδες: 8