- Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου

Το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου ιδρύθηκε στις 20 Ιουλίου 1998 (ΦΕΚ 173 Α') με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 219/98. Στην πραγματικότητα, το Εργαστήριο λειτουργεί ως ερευνητική μονάδα στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ) από το 1996.