Προσωπικό

 

Μέλη ΔΕΠ

Γούσιος Δημήτρης: Δρ. Γεωγραφίας, Καθηγητής (Χωροταξία Αγροτικού Χώρου), Διευθυντής του Εργαστηρίου.

Ντυκέν Μαρι- Nοέλ: Δρ. Οικονομετρίας. Επίκουρη Καθηγήτρια στο ΤΜΧΠΠΑ, Υπεύθυνη Επιστημονικής Γραμματείας

Μέλη ΕΔΙΠ - Επιστημονικό Προσωπικό

Μαρδάκης Πρόδρομος: Δρ. Μηχανικός Χωροτάκτης & Περιφερειολόγος.

Φαρασλής Ιωάννης: Δρ. & M.Sc. Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Περιβαλλοντολόγος. [Βιογραφικό]

Γάκη Δήμητρα: Δρ. Χωροταξίας Πολεδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Γεωργοοικονομολόγος, D.E.A. Γεωγραφίας, Μ.Sc. Αγροτικές Πολιτικές & Διαχείριση της Ανάπτυξης.

Λουκά Κωνσταντίνα: Βαλκανικές Σπουδές, Μ.Sc. Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Woillez Mathilde: Αξιοποίηση Πολιτισμικών πόρων (ΑΕΙ Γαλλίας), MSc. Χωρικές Δυναμικές και Χωροταξία της Υπαίθρου- DYNTAR (Παν Θεσσαλίας)

Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ

Δαναλάτος Νικόλαος: Δρ. Εδαφολογικής Ανάλυσης, Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας Π.Θ.

Τσιμπούκας Κωνσταντίνος: Γεωπόνος, Δρ. Γεωγραφίας (Οργάνωση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων), Αναπληρωτής Καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ανθοπούλου Θεοδοσία: Οικονομολόγος, Δρ Γεωγραφίας (Αγροτικός Χώρος), Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Ροζάκης Στυλιανός: Οικονομολόγος, Δρ. Επιχειρησιακής Έρευνας, Επίκουρος Καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κουτσού Σταυριανή: Γεωπόνος, Δρ. Γεωγραφίας, Καθηγήτρια ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. 

Εξωτερικοί Συνεργάτες

Κουζελέας Στέλιος: Δρ. Τομέα ψηφιακής σχεδίασης, προσομοίωσης, παρουσίασης με ψηφιακά μέσα

Sivignon  Michel: Καθηγητής Γεωγραφίας (Γαλλία)

Vallerand Francois: Δρ. Αγρονομίας (ζωική παραγωγή), Διευθυντής Ερευνών στο INRA (Γαλλία).


 

Υποδομές Εργαστηρίου

Υλικός Εξοπλισμός

4 επιτραπέζιοι Η/Υ & 3 φορητοί (οι δύο είναι τελευταίας γενιάς με δυνατότητες επεξεργασίας εικόνας)

1 Video-Projector 

4 Εκτυπωτές:

  • HP2500n Έγχρωμος Laser jet, A4
  • HP4200Dtn Laser jet, A4
  • HP2500CM Inkjet, A3
  • HP4000N Laser jet, A4 

Plotter:

  • HP755CM Design jet, A0 

Scanner: 

  • CONTEX FSC 8000dsp, A0
  • HP5300C Scan jet, A4

GPS (Global Positioning System):

  • ASTEC DIFFERENTIEL, PRECISION AU CENTIEME
  • GARMIN PRECISION DE MESURES 10-20

Ειδικά Λογισμικά

ERDAS IMAGINE: Τηλεπισκόπηση και επεξεργασία αεροφωτογραφιών

ARC GIS: GIS - Επεξεργασία χαρτών, Ανάλυση χωρικών δεδομένων 

CARTES & DONNEES: GIS - Επεξεργασία χαρτών, Ανάλυση χωρικών δεδομένων 

SPSS: Επεξεργασία στατιστικών δεδομένων