Εγκαταστάσεις

Κτίριο

Οι δραστηριότητες του ΠΜΣ DYNTAR πραγματοποιούνται στο κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης που βρίσκεται εντός του συγκροτήματος της Πολυτεχνικής Σχολής, στο Πεδίο του Άρεως, στην είσοδο της πόλης (από την εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης). Επίσης, είναι πολύ κοντά στον σταθμό των ΚΤΕΛ.

Το κτίριο όπου στεγάζεται το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι αρκετά πρόσφατο (1999) και αποτελεί την πρώτη κατασκευή στο Πεδίο του Άρεως, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Εξοπλισμός Εργαστηρίου

Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών, το Τμήμα διαθέτει εξοπλισμό και λογισμικό υψηλών προδιαγραφών. 

 

Λογισμικό: