Βιβλιοθήκη

Το κτίριο της νέας Κεντρικής Βιβλιοθήκης στο Βόλο εγκαινιάστηκε και λειτουργεί από το 2005. Το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού του κτιρίου (έπιπλα και ηλεκτρονικός εξοπλισμός) προέρχεται από την υλοποίηση των έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), τα οποία συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη διαθέτει περίπου 35.000 ελληνικούς και ξενόγλωσσους τίτλους, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται διαρκώς, ενώ το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει συνδρομή σε περισσότερους από 50 ελληνικούς και 778 ξενόγλωσσους τίτλους περιοδικών.

Επιπλέον, κάθε Τμήμα διαθέτει τη δική του βιβλιοθήκη. Πιο συγκεκριμένα, η βιβλιοθήκη του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, που βρίσκεται εντός του ομώνυμου κτιρίου, περιλαμβάνει τίτλους που εξειδικεύονται στο σχεδιασμό και στην περιφερειακή ανάπτυξη. Εμπλουτίζεται διαρκώς με νέο υλικό και σήμερα διαθέτει σχεδόν 1.200 τίτλους (225 ελληνικούς και 932 ξενόγλωσσους). Η βιβλιοθήκη είναι προσβάσιμη από όλους τους φοιτητές, ερευνητές και καθηγητές του τμήματος και λειτουργεί καθημερινά από τις 9:00 μέχρι τις 19:00.

Τέλος, οι φοιτητές και οι καθηγητές έχουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες και βιβλιογραφικές πηγές, όπως επίσης και σε επιστημονικά περιοδικά, χάρη στις βάσεις δεδομένων της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου που παρέχουν άμεση πρόσβαση σε περισσότερα από 2500 επιστημονικά περιοδικά. 

Σύνδεσμοι

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: http://www.lib.uth.gr/LWS/el/el_hp.asp